budalalık

-ğı is.
1. 愚蠢, 呆傻: Bugün budalalığım üstümde! 我今儿个净干蠢事!
2. 傻事, 蠢事, 傻话: Dul kadın onun bütün bu budalalıklarına hayranmış gibi gülüyor. 那寡妇觉得好笑, 似乎很欣赏他的这些蠢话。Pintilerden bir iyilik beklemek budalalık değil de nedir ki? 指望吝啬鬼做善事岂不太傻?Yaptığı budalalıklar yüzünden fırsatı kaçırdı. 他由于干了傻事而错过了机会。
◇ \budalalık etmek 犯傻, 干傻事: Ayol! sen ne budalalık ettin? 唉!你犯什么傻呢?

Türkçe-Çince Sözlük. 2014.

Look at other dictionaries:

 • budalalık — is., ğı 1) Budala olma durumu Bir hafta, on gün kimse bu işin bir budalalık, bir delilik olduğunu anlayamadı. S. F. Abasıyanık 2) Budalaca yapılan iş Çok zeki olduğundan budalalığı bağışlamaz, alaya alır, bazen bir kişinin veya bir olayın gülünç… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • budalalık etmek — akılsızca davranmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • ahmaklık — is., ğı Zekâsı az gelişmiş olma durumu, budalalık, anlayışsızlık, akılsızlık Nerede zekâ umarsak orada ahmaklıkla karşılaşırız. A. Ş. Hisar …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • bönlük — is., ğü Bön olma durumu, budalalık, aptallık, sersemlik, saflık …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • hırtlık — is., ğı Sersemlik, budalalık, ahmaklık …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • hışır — is., hlk. 1) Olmamış meyve 2) sf. Taşkınlık gösteren, yaramaz (kimse) Serde toyluk vardı a canım. Sahi ne hışırdım o zaman. İlk gençlik, sersemlik, budalalık çağı. H. Taner 3) sf., argo Aptal, sersem Birleşik Sözler hışır hışır Atasözü, Deyim ve… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • noktası noktasına — zf. Eksiksiz olarak, tastamam bir biçimde Oynamadığımız budalalık komedisinin son perdesini sanki kapanmış gibi noktası noktasına hatırlıyorum. Ö. Seyfettin …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • öküzlük — is., ğü 1) Budalalık, sersemlik 2) Budalaca, sersemce iş …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • çikdirmak — çıldırmak, divane gibi bâzi hareketlerde bulunmak, budalalık etmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • BELADET — Ahmaklık, sersemlik, kalınkafalılık. Budalalık …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • BELEH — Sersemlik, bönlük, ahmaklık, budalalık …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.